Departament Comptable

< Serveis

Departament Comptable

Tots els nostres assessors fiscals i comptables tenen una àmplia experiència i una sòlida formació universitària. A més a més, el nostre equip es troba constantment actualitzat envers tota la normativa tributària i t'assessorarà sobre les novetats que puguin afectar a la teva empresa.

  • · Confecció de la comptabilitat aplicant el NPGC en les nostres oficines o a les del client.
  • · Planificació de sistemes comptables.
  • · Anàlisis de balanços i resultats de forma trimestral i anual de manera comparativa.
  • · Dipòsit i legalització dels llibres comptables oficials al Registre Mercantil.
  • · Anàlisis, confecció y dipòsit dels Comptes Anuals davant el Registre Mercantil de tot tipus d’empreses.

DESITJA FER-NOS UNA CONSULTA?

Contactin amb nosaltres