Departament Fiscal i Tributari

< Serveis

Departament Fiscal i Tributari
T’oferim principalment un assessorament continuat, planificació fiscal, representació i defensa davant la Inspecció Tributària i efectes fiscals de les operacions de reestructuració, gràcies a l'equip de professionals que compta amb una àmplia experiència en assessorament fiscal i tributari.

  • · Auditories fiscals.
  • · Assessorament i planificació en l'impost sobre la renda de les persones físiques
  • · Planificació i disseny d'estructures empresarials d'àmbit nacional.
  • · Assessorament fiscal continuat a empreses per tal d'optimitzar les avantatges i beneficis fiscals vigents.
  • · Assessorament i planificació en el tancament de l'impost sobre Societats de les companyies per tal de minimitzar la seva càrrega impositiva.
  • · Assistència davant els òrgans d'inspecció i recaptació tributària.
  • · Recursos davant l'Administració Tributària i els Tribunals Econòmics i de Justícia.
  • · Confecció i presentació de tot tipus d’impostos i models
  • · Notificacions electròniques

DESITJA FER-NOS UNA CONSULTA?

Contactin amb nosaltres