Departament Laboral

< Serveis

Departament Laboral

El nostre equip d'assessors laborals li permet agilitzar les gestions i optimitzar els recursos humans de la seva empresa. L'assessorem a l'hora d'escollir el tipus de contracte laboral que més s'ajusta a la situació i moment.

  • · Auditories laboral.
  • · Inscripció en la Seguretat Social d’autònoms i empreses
  • · Afiliació de treballadors, assessorament de bonificacions i subvencions, alta a la Seguretat Social i contractació.
  • · Baixa i acomiadaments de treballadors, busquem la millor solució i realitzem els procediments necessaris per l’extinció de contractes laborals per acomiadaments u altres caues, elaboració de liquidacions i quitances, tramitació d’acomiadaments individuals i col·lectius.
  • · Gestió en situacions de crisis, assessorament i gestió d’expedients de regulació d’ocupació (ERO’s) i situació de concurs de creditors
  • · Gestió de conflictes amb treballadors, conciliacions laborals, judicis de los social i reclamacions a FOGASA.
  • · Assistència davant els òrgans d'inspecció i recaptació de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • · Recursos davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i els Tribunals Econòmics i de Justícia.

DESITJA FER-NOS UNA CONSULTA?

Contactin amb nosaltres