Dret civil i procesal

< Serveis

Dret Civil i Processal
Els nostres advocats t’assessoraran en les diverses àrees del dret civil. L'equip identifica, elabora i presenta davant els tribunals els arguments legals adequats de manera efectiva i eficient en costos per als nostres clients.

 • · Negociacions extrajudicials
 • · Procediments ordinaris, verbals, monitoris i canviaris
 • · Reclamacions judicials
 • · Mesures cautelars
 • · Execució de sentències
 • · Reclamació d’impagats
 • · Resolucions i rescissions contractuals
 • · Abús de dret
 • · Procediments possessoris
 • · Protecció de drets fonamentals
 • · Tramitacions notarials
 • · Danys i perjudicis
 • · Negligències i responsabilitat
 • · Propietat Horitzontal i Comunitats de propietaris
 • · Arrendaments urbans: desnonaments, cessions, reclamació de rendes impagades
 • · Defensa dels drets de consumidors i usuaris

DESITJA FER-NOS UNA CONSULTA?

Contactin amb nosaltres