Dret de Família

< Serveis

Dret de Família
De manera confidencial i personalitzada l’assessoraran i representaran per dur a terme la seva separació o divorci de la manera menys traumàtica per a la seva família i més convenient per als seus propis interessos.

 • · Capitulacions matrimonials
 • · Separacions i divorcis de mutu acord o contenciós
 • · Mesures provisionals prèvies o coetànies al divorci.
 • · Nul·litats civils
 • · Nul·litats eclesiàstiques
 • · Modificació de les mesures de divorci
 • · Pensions d’aliments i compensatòries
 • · Impagament de pensions
 • · Incompliment de convenis
 • · Liquidació del règim econòmic matrimonial (Optimització en Fiscalitat Matrimonial)
 • · Filiacions
 • · Reconeixement de paternitat i canvi de custòdia
 • · Emancipacions
 • · Parelles de fet
 • · Adopcions nacionals i internacionals
 • · Tutela i curatela

DESITJA FER-NOS UNA CONSULTA?

Contactin amb nosaltres