Dret de Successions

< Serveis

Dret de Successions
El Departament de Successions ofereix un assessorament legal, incloent-hi la planificació successòria i la redacció de testaments, així com l'assistència legal en relació amb la defensa d'interessos hereditaris davant els tribunals com fora d'ells. Intervenció en l'administració legal d'herències i actuació com marmessors i representants d'hereus.

  • · Testaments
  • · Reclamacions a hereus
  • · Declaració d'hereus abintestat
  • · Acceptació i partició d'herències (redacció de documents d'acceptació d'herència mitjançant document privat)
  • · Impugnacions
  • · Reclamació de la legítima
  • · Reclamació judicial de fets successoris

DESITJA FER-NOS UNA CONSULTA?

Contactin amb nosaltres