Dret Laboral

< Serveis

Dret Laboral
El Departament Laboral presta als seus clients, un assessorament jurídic laboral complet que inclou una actuació preventiva, que tendeix a aconseguir l'òptima organització empresarial en l'àmbit laboral, per tal d'evitar la conflictivitat social i aconseguir el màxim rendiment empresarial.

 • · Acomiadaments
 • · Acomiadaments col·lectius
 • · Reclamació de quantitats.
 • · Reclamació d’incapacitat e invalidesa
 • · Conciliacions
 • · Redacció de contractes de treball
 • · Modificació de contractes i negociacions col·lectives
 • · Conflictes col·lectius
 • · Demanda per incompliment empresarial
 • · Mobilitat geogràfica i funcional
 • · Sancions disciplinàries
 • · Accidents de treball
 • · Incapacitats i baixes laborals
 • · Jubilacions

DESITJA FER-NOS UNA CONSULTA?

Contactin amb nosaltres