Dret Mercantil

< Serveis

Dret Mercantil
El Departament Mercantil està especialitzat en l’assessorament jurídic a l’empresa i als seus socis.

  • · Constitució de societats
  • · Assistència lletrada al Consell d’Administració i Junta General
  • · Defensa del soci
  • · Modificacions estatutàries
  • · Assessorament en operacions d'adquisició i transmissió d'empreses i operacions de fusió i reorganització.
  • · Dissolucions i liquidacions
  • · Gestió de cobraments d’impagats

DESITJA FER-NOS UNA CONSULTA?

Contactin amb nosaltres